מבחן אמצע סמסטר ב’ – 2015

המבחן מעודכן לאור כניסת התקנים IFRS 9 ו- IFRS 15

טופס בחינה


פתרונות