מבחן אמצע סמסטר ב’ – 2017

המבחן מעודכן לאור כניסת התקנים IFRS 9 ו- IFRS 15

טופס בחינה


פתרונות