מבחן ביניים 2019

המבחן מעודכן לאור כניסת התקנים IFRS 9 ו- IFRS 15

 

טופס בחינה


פתרונות