מבחן ביניים 2021

המבחן מעודכן לאור כניסת התקנים IFRS 9 ו- IFRS 15

טופס בחינה


פתרונות