מונחים

פרמיית שליטה

המחיר העודף אשר שולם על מניות הכוללות שליטה, בהשוואה למחיר המניות שאינו מקנות שליטה. למחיר עודף זה שני רכיבים: האחד, הוא "העברת עושר" מהמיעוט לרוב. המרכיב השני הוא ערך סובייקטיבי לבעל השליטה, כלומר, העובדה שבעל השליטה מוכן לשלם יותר מאחר והוא רואה הטבות כלכליות גדולות יותר מהפעילות מאשר משתתפי שוק אחרים.

פרמית סיכון

פיצוי שנדרש על ידי משתתפים בשוק שונאי סיכון עבור נשיאת חוסר הוודאות שטבועה בתזרימי המזומנים של נכס או התחייבות. מכונה גם "תיאום סיכון".