מונחים

שעבוד קבוע

שעבוד על נכס מסויים ומוגדר אשר לא מאפשר את העברת הנכס שלא בהסכמת בעל השיעבוד.

שער החליפין

יחס החליפין בין שני מטבעות.

שער חליפין מיידי

שער חליפין למסירה מיידית.

שער סגירה

שער החליפין המיידי בסוף תקופת הדיווח.