מונחים


Convergence

מיזם ההאחדה בין המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) לבין המוסד האמריקני לתקינה בחשבונאות (FASB).
פוסטים העוסקים ב-Convergence