מונחים

IAS 36

תקן חשבונאות בינלאומי 36 'ירידת ערך נכסים'.


IAS 38

תקן חשבונאות בינלאומי 38 'נכסים בלתי מוחשיים'.

IAS 40

תקן חשבונאות בינלאומי 40 'נדל"ן להשקעה'.

IAS 41

תקן חשבונאות בינלאומי 41 'חקלאות'.IASB

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. ארגון ללא כוונות רווח, אשר הוקם לשם שמירה על האינטרס הציבורי בדרך של פיתוח מערכת אחת של כללים חשבונאיים איכותיים, מובנים, ניתנים לאכיפה ומקובלים בעולם - תקני ה- IFRS - ולקדמם בעולם. (International Accounting Standards Board).
פוסטים העוסקים ב-IASB

ICO

אירוע גיוס של חברת סטארט-אפ באמצעות מטבע דיגיטלי לא מבוזר אשר מכונה Token או אסימון. התקבולים אותן מקבלת החברה באמצעות ההנפקה משמשים אותה לפיתוח טכנולוגיה או פרויקט מסוים. המשקיעים מקבלים את אסימוני החברה, אשר הזכות המקובלת המובנית בהם היא הזכות לשירותים שהחברה תייצר בעתיד ככל שהפיתוח שלה יצליח. ב-ICO אין תשקיף מכיוון שלא מדובר, לפחות לעת עתה, בהנפקת ני"ע, אך יש מסמך לבן (White paper) שבו החברה מסבירה בכלליות על עקרונותיה ועל האסטרטגיה שלה.