סופיות מועד א’ – 2016

המבחן מעודכן לאור כניסת התקנים IFRS 9 ו- IFRS 15

טופס בחינה


פתרונות