ארכיון

טבע רשמה פטנט על המוניטין

מוניטין החברה, שערכו בתום הרבעון השני היה 19 מיליארד ד’, מסווה רכישות שנכשלו יתרת המוניטין שמופיעה במאזן של טבע לתום הרבעון השני

הפסטה שבלעה את הבמבה

למה מקטינה אסם את מספר המגזרים המדווחים? החברות הציבוריות בישראל התחילו ליישם בדו”חות הרבעון הראשון את התקן החדשני (8 IFRS),