ארכיון

שווי פעילות

שווי פעילות (Enterprise Value, EV) או שווי תפעולי, הוא מדד אשר מבטא את שווי הפעילות התפעולית של חברה מסוימת. שווי

הצגה מוטעית

הצגה מוטעית (Misstatement) הוא מונח בתחום הביקורת אשר משמעותו היא הבדל בין סכום, סיווג, הצגה, או הגילוי המדווחים של פריט

מנגנון Ratchet

מנגנון Ratchet הוא מנגנון הגנה מפני דילול אחזקות של בעל מניות בחברה. מנגנון הגנה מסוג Ratchet אשר נפוץ בגיוסי הון

הלוואת בעלים

הלוואת בעלים היא הלוואה הניתנת מבעל מניות בחברה לחברה. הלוואת בעלים יכולה להיות בתנאים סטנדרטים כמו הלוואה רגילה, אך יכולה גם

מדד אלטמן

מדד אלטמן הוא אחד ממדדי ההישרדות הנפוצים ביותר בארה”ב ובאירופה. המדד פותח בשנת 1968 על ידי פרופסור אדוארד אלטמן. מדד אלטמן

יחס כיסוי הריבית

יחס כיסוי הריבית (Interest Coverage Ratio) הוא יחס פיננסי אשר מהווה אידינקטור למינוף הפיננסי של חברה. היחס מחושב כיחס בין

מחזור המלאי

מחזור המלאי הוא יחס פיננסי אשר מהווה אינדקיציה למהירות שבה המלאי “נע” בפירמה מסוימת עד למכירתו. היחס מחושב על ידי

מכפיל הרווח

מכפיל הרווח (PE, Price to earnings ratio) הוא יחס פיננסי המוגדר כיחס בין שווי השוק של פירמה מסוימת לבין הרווח

מודל RIM

מודל הרווחיות העודפת (RIM) הוא מודל להערכת שווי של חברה אשר מבוסס על הרעיון ששווי של פירמה שווה להון העצמי