אורך חיים שימושיים

בהתייחס לרכוש קבוע, הוא: א. פרק הזמן שלאורכו חזוי שנכס יהיה זמין לשימוש על ידי ישות, או ב. מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות, שחזוי שיושגו מהנכס על ידי ישות.
בהתייחס לחכירות, הוא אומדן התקופה הנותרת, מתחילת תקופת החכירה, ללא הגבלות על ידי תקופת החכירה, שבמהלכה הישות צפויה לצרוך את ההטבות הכלכליות הטבועות בנכס.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן