אירועים לאחר תקופת הדיווח

אירועים, חיוביים או שליליים, המתרחשים בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך בו מאושרים הדוחות הכספיים לפרסום. ניתן לזהות שני סוגים של אירועים:
א. אירועים המספקים ראיה לתנאים ששררו בסוף תקופת הדיווח (אירועים מחייבי תיאום לאחר תקופת הדיווח) וכן
ב. אירועים המצביעים על תנאים שנוצרו לאחר תקופת הדיווח (אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר תקופת הדיווח).

חומרים נוספים העוסקים ב-אירועים לאחר תקופת הדיווח
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן