מוחזק למסחר

“נכס פיננסי או התחייבות פיננסית אשר:
א. נרכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצר;
ב. מהווים במועד ההכרה לראשונה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד ואשר לגביהם קיימת ראיה לדפוס פעילות עדכני להפקת רווחים בטווח הקצר; או
ג. נגזר (פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי).”

חומרים נוספים העוסקים ב-מוחזק למסחר
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן