אודות IFRS קונסלטינג

חברת IFRS קונסלטינג בע”מ החלה בפעילות בשנת 2007 (הקמה רשמית - 2009) ומובילה במתן ייעוץ חשבונאי בישראל בתחום התקינה החשבונאית בכלל וה- IFRS בפרט. שירותי הייעוץ הייחודיים, בין היתר בפתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות, ניתנים בעיקר לחברות מדווחות ולרואי חשבון מבקרים. החברה עוסקת גם בליווי של חברות ביישום של תקנים חשבונאיים חדשים, פניות מקדמיות (פרה-רולינג) לרשות ניירות ערך ובמתן חוות דעת מומחה חשבונאיות לבתי המשפט. על לקוחות החברה נמנות חברות מובילות בישראל - ציבוריות ופרטיות וכן גם חברות זרות. בשנת 2018 זכתה החברה במכרז לאספקת ייעוץ חשבונאי לרשות החברות הממשלתיות ובשנת 2020 זכתה במכרז למתן שירותי ייעוץ לביקורת בנושאים חשבונאיים בגופים מפוקחים ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. כמו כן, בשנת 2021 החברה זכתה במכרז של יעוץ חשבונאי לבנק ישראל.

שלומי שוב, הבעלים והמנכ"ל של החברה, משמש גם כראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן, בית ספר אריסון למנהל עסקים באונברסיטת רייכמן בהרצליה, ראש (במשותף) של פורום שווי הוגן  Fair Value Forum (FVF). שלומי מכהן כדירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול באלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. מכהן גם כדירקטור חיצוני וחבר בועדה המקצועית של חברת מידרוג (חברה בת של מוד'יס) וכן חבר ב- Advisory board של חברת הפינטק - רמיטריקס בע"מ. במסגרת תפקידיו הציבוריים מכהן כנציג ציבור בוועדת דיבידנד כפוי (סעיף 77) של רשות המיסים בישראל וכן כיועץ מיוחד ונציג ציבור בכיר בבית הדין החדש לערערים על מענקי הקורונה שהוקם במשרד המשפטים. בשנת 2022 מונה ליו"ר המועצה המקצועית של פורום IVS ישראל.

בשנים 2008-2019 היה בעל הטור השבועי "IFRS בשטח"בעל הטור השבועי "IFRS בשטח" בעיתון הכלכלי דה מרקר. כמו כן, משתתף קבוע בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (IASB), חבר בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי ומכהן כיו"ר ועדת ההיגוי לעתיד המקצוע של לשכת רואי חשבון. שלומי נבחר כמומחה הטוב ביותר בישראל ל-  IFRS על ידי רואי החשבון הבכירים בארץ והנו המחבר הראשי של הספר "חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020"

דוא"ל:  [email protected]