אודות IFRS קונסלטינג

חברת IFRS קונסלטינג בע”מ החלה בפעילות בשנת 2007 (הקמה רשמית - 2009) ומובילה במתן ייעוץ חשבונאי בישראל בתחום התקינה החשבונאית בכלל וה- IFRS בפרט. שירותי הייעוץ הייחודיים, בין היתר בפתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות, ניתנים בעיקר לחברות מדווחות ולרואי חשבון מבקרים. החברה עוסקת גם בליווי של חברות ביישום של תקנים חשבונאיים חדשים, פניות מקדמיות (פרה-רולינג) לרשות ניירות ערך ובמתן חוות דעת מומחה חשבונאיות לבתי המשפט. על לקוחות החברה נמנות חברות מובילות בישראל - ציבוריות ופרטיות וכן גם חברות זרות. בשנת 2018 זכתה החברה במכרז לאספקת ייעוץ חשבונאי לרשות החברות הממשלתיות.

שלומי שוב, הבעלים והמנכ"ל של החברה, משמש גם כראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן, בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, ראש (במשותף) של פורום שווי הוגן  Fair Value Forum (FVF). שלומי מכהן כדירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול באלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. מכהן גם כדירקטור חיצוני וחבר בועדה המקצועית של חברת מידרוג (חברה בת של מוד'יס). בשנים 2008-2019 היה בעל הטור השבועי "IFRS בשטח"בעל הטור השבועי "IFRS בשטח" בעיתון הכלכלי דה מרקר. חבר בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי של לשכת רואי החשבון, נבחר כמומחה הטוב ביותר בישראל ל-  IFRS על ידי רואי החשבון הבכירים בארץ והנו המחבר הראשי של הספר "חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020"

דוא"ל:  shuvs@idc.ac.il