ספרות מקצועית


חשבונאות ביטוח חדשה: IFRS 17 (מחברים: שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי)

מבנה הספר

לעיון בתוכן העניינים

יאיר המבורגר, הבעלים ויו”ר קבוצת הראל:
״הספר הזה יהיה מורה הנבוכים של התעשייה בשנים הקרובות – אין מישהו בתעשיית הביטוח שלא ישתמש בו״.

ד”ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון לשעבר:
״ספר ברמה מקצועית גבוהה מאוד וברמה בינלאומית וזאת עוד הוכחה לכך שאנחנו יכולים לבוא ולהיות מובילים בעולם בתחום החשבונאות״

ערן צ’רנינסקי, רו”ח, משנה למנכ”ל ומנהל החטיבה הפיננסית, כלל ביטוח:
“ספר מרשים – אורים ותומים לכל מי שעוסק בדוחות הכספיים של חברות הביטוח”

להמלצות נוספות

תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (IFRS), אשר נכנס לתוקפו בשנת 2023 באירופה ובמדינות מרכזיות נוספות בעולם, ועומד להיכנס לתוקפו בשנת 2025 גם בישראל, הוא בגדר רעידת אדמה חשבונאית. לתקן צפויות להיות השלכות רחבות היקף לא רק במישור הדיווחי הטהור, החל מהאופן שבו אנליסטים מסקרים חברות ביטוח ומעריכים את שווין, דרך האופן בו חברות הביטוח ממוסות והאופן שבו הן מעריכות ומודדות את עצמן ואת ביצועי מנהליהן ועד לגיבוש ותמחור של מוצרי הביטוח עצמם. מטרת הספר היא להנגיש את החשבונאות החדשה של חברות הביטוח לכלל אנשי המקצוע בענף, לרבות למנהלים ודירקטורים וכן לכאלה שמתעניינים בו ו/או שואפים להצטרף אליו.

מחיר (כולל מע"מ): 790.00

הוספה לסל

חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020 (מחבר ראשי: שלומי שוב, מחבר משנה: יבגני אוסטרובסקי)

לעיון בתוכן העניינים

ענת גואטה, יו”ר רשות ניירות ערך: “הספר מסייע בהנגשה של נושא מורכב, יכול לגשר על חוסר הבנה או תהיות שיש לגבי סוגיות מורכבות שעולות בנושא של IFRS.”

ד”ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: “רו”ח שלומי שוב ורו”ח יבגני אוסטרובסקי מציגים משנה סדורה לחשבונאות המודרנית, תוך העמקה תיאורטית ראויה לשבח, לצד שימוש בדוגמאות מעשיות רבות. הספר מציב את מקצוע החשבונאות בישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם והוא כיום כלי ראשון במעלה לכלל העוסקים בתחום, לרבות מנהלים ורואי חשבון.”

רונן מנשס, ראש המחלקה המקצועית, EY ישראל: “ספר חובה לאנשי כספים בחברות ציבוריות ורואי חשבון בפרקטיקה. ספר החשבונאות המקיף והטוב ביותר שנכתב אי פעם בישראל.”

להמלצות נוספות

הספר, שהפך תוך זמן קצר לרב-מכר ונבחר כספר השנה של לשכת רואי חשבון לשנת 2018, יצא לאור בחלוף יותר מעשור מאז היישום המחייב לראשונה של ה- IFRS בישראל  ומשמש כספר לימוד של קורסי החשבונאות הפיננסית באוניברסיטה הפתוחה. בחלוף עשור מפרסום רב המכר הקודם – בפרקטיקה ובאקדמיה, כוללים ארבעת הכרכים של המהדורה החדשה את הניסיון שנצבר והשינויים הדרמטיים שחלו, לרבות בנושא הכנסות, חכירות, שווי הוגן ומכשירים פיננסיים. בתקופה זו נצבר ניסיון רב וחלו תמורות רבות, לרבות שינויים דרמטיים בתקינה החשבונאית בנושאים שהם בליבת הדיווח הכספי, כגון הכנסות, כולל פרקים ייחודיים בנושא קבלן בונה וקבלן מבצע, חכירות, שווי הוגן ומכשירים פיננסיים. נושאים אלה קיבלו דגש במסגרת הספר, לצד שיפור משמעותי גם בתחומים שלא חלו בהם שינויים מהותיים. המהדורה הקודמת של הספר “חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2010”, היוותה את המדריך הפרקטי המקיף ביותר הקיים בעברית ליישום ה-IFRS. ככזו, היא הפכה לרב מכר בתחום ולכלי נפוץ ונגיש לעוסקים בפרקטיקה ובאקדמיה כאחד.

הספר על ארבעת כרכיו מיועד לתרום לאיכות הדיווח הכספי בישראל בשני מישורים עיקריים: במישור האחד, הצגה והסבר של הוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), תוך מתן פירוט לכללים ולמושגים העדכניים והרלבנטיים; במישור השני, סיוע ביישום התקינה בפועל. כחלק מכך, הספר מכיל דוגמאות יישומיות, הסברים, דיון בפרשנויות ובגישות האפשריות, ואף דיון בלקונות הקיימות.

הכרך הראשון (765 עמודים) של הספר עוסק בנושאי מבוא, וכן בפריטים העיקריים בדוח על המצב הכספי; הכרך השני (730 עמודים) עוסק בדוח רווח או הפסד ובסוגיות הצגה וגילוי; הכרך השלישי (834 עמודים) דן בסוגיות הכרה ומדידה ובטיפול בחברות מוחזקות; הכרך הרביעי (969 עמודים) מוקדש לשווי הוגן ומכשירים פיננסיים.

סטודנטים זכאים להנחה מיוחדת עבור סטים עם פגימה בכריכה (כמות מוגבלת) – לפרטים יש לפנות במייל: [email protected]

מחיר (כולל מע"מ): 1,872.00

הוספה לסל

תורת המספרים של עולם העסקים – ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, יורם עדן ושלומי שוב

לעיון בתוכן העניינים
פרופ’ אמיר ברנע, דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור אמריטוס למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב: “ספר קריא ושוטף. המחברים מספקים תמונה מרתקת באמצעות קשירת ניתוח אקדמי במימון וחשבונאות עם אירועים שקרו בשוק ההון בפועל.”

להמלצות נוספות

הספר “תורת המספרים של עולם העסקים” – ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי (מחברים: יורם עדן, שלומי שוב), אשר כולל תשעה פרקים, שואף להציג תמונה עדכנית של עולם הקריאה, ההבנה והניתוח של דוחות כספיים מצד אחד ושל הערכות השווי מצד שני. בספר אשר מהווה את ספר הלימוד של הקורס “ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות” באוניברסיטה הפתוחה נערך חיבור של אקדמיה ופרקטיקה, על בסיס הניסיון רב השנים של המחברים עם תחומים אלו, מזוויות שונות. הספר שופך אור על האופן שבו מתבצעות הערכות שווי בין היתר מתוך מטרה לצמצם את פערי הציפיות ואת הביקורת שנשמעת, לא תמיד במקום, כנגד חוסר הדיוק של הערכות השווי בעולם של אי ודאות.

ניתוח והבנת הדוחות הכספיים והמידע הכספי הנלווה אליהם היא מלאכה מורכבת המחייבת מיומנות, מקצועיות ושימוש במידע השוואתי ומשלים הנאסף ממקורות חיצוניים שברובם נגישים למנתח. ניתוח שגרתי וטכני, עלול להוביל למסקנות מוטעות. בספר, שמנו את הדגש על שילוב שבין ההיבטים העיוניים שבניתוח דוחות לבין יישום הלכה למעשה של ניתוח דוחות, תוך דוגמאות רבות משווקי ההון בישראל ובחו”ל.

חלקו השני של הספר עוסק בהערכות שווי. יש לתת את הדעת לכך שהערכות שווי הן צופות פני עתיד ונערכות, דרך כלל, בתנאי אי ודאות. לפיכך, אי התממשות התחזיות שעליהן מבוססות הערכות השווי אינה מעידה בהכרח על כך שמלכתחילה הוכנה הערכת שווי שגויה. המבחן לנאותות הערכת השווי הוא סבירות ההנחות והתחזיות שהיו בבסיסה. גם במקרה זה, יש למיומנות ולנסיון המקצועי של מעריך השווי כדי לתרום לנאותות הערכת השווי.

המהדורה השלישית של הספר (578 עמודים) מעודכנת לשינויים האחרונים בתחום החשבונאות לרבות בנושא מהפכת החכירות אשר יצאה לאור בחודש נובמבר 2019. הספר מיועד למנהלים, דירקטורים, משקיעים, לסטודנטים וכן לגורמים נוספים המעוניינים להכיר את המספרים של עולם העסקים, בכלל ושוק ההון בפרט, לרבות האינטרסים החבויים בהם.

מחיר (כולל מע"מ): 293.00

הוספה לסל

Fair Value in Accounting: From Theory to Practice, By Shlomi Shuv & Yevgeni Ostrovsky

Yael Gerassi, Partner, Head Israel Accounting Consulting Services / PwC Israel

“The professional topics covered by the book are important and common, and therefore would be of practical importance to those working in financial reporting and valuers. The book addresses the different approaches taken by the international and US accounting standard frameworks (IFRS and US GAAP, respectively) on a number of issues, and in that provides a solid added value. The book is written in a clear language and includes good and useful examples that illustrate the theory being laid out. It also dives deeper into different issues and, in my opinion, can serve as a strong tool with helpful inputs for professionals in the relevant disciplines.”

 

Yoram Eden, Department Chair for Economics and Accounting and Head of Interdisciplinary School for Society and Community / Hadassah Academic College, Israel

“The book will appeal to valuators interested in sharpening their understanding of the accounting rules for fair value measurement. The accounting rules pretty much mandate the concept of fair value for valuations performed for accounting, as well as other—such as legal—purposes. The book should be especially useful in situations where a very thorough or keen understanding of the framework is required to ‘gain an edge’—such as when providing expert opinions for discussions with regulators about specific valuation issues, during legal procedures, etc. This is also because some of the views and explanations provided are very comprehensive, and, in some cases, original when compared to other sources.”מידע נוסף

לפניות ובירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת: [email protected]