ספרות מקצועית

חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020 (מחבר ראשי: שלומי שוב, מחבר משנה: יבגני אוסטרובסקי)

לעיון בתוכן העניינים

ענת גואטה, יו”ר רשות ניירות ערך: “הספר מסייע בהנגשה של נושא מורכב, יכול לגשר על חוסר הבנה או תהיות שיש לגבי סוגיות מורכבות שעולות בנושא של IFRS”.

הספר, שהפך תוך זמן קצר לרב-מכר, יצא לאור בחלוף יותר מעשור מאז היישום המחייב לראשונה של ה- IFRS בישראל. בתקופה זו נצבר ניסיון רב וחלו תמורות רבות, לרבות שינויים דרמטיים בתקינה החשבונאית בנושאים שהם בליבת הדיווח הכספי, כגון הכנסות, כולל פרקים ייחודיים בנושא קבלן בונה וקבלן מבצע, חכירות, שווי הוגן ומכשירים פיננסיים. נושאים אלה קיבלו דגש במסגרת הספר, לצד שיפור משמעותי גם בתחומים שלא חלו בהם שינויים מהותיים. המהדורה הקודמת של הספר “חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2010”, היוותה את המדריך הפרקטי המקיף ביותר הקיים בעברית ליישום ה-IFRS. ככזו, היא הפכה לרב מכר בתחום ולכלי נפוץ ונגיש לעוסקים בפרקטיקה ובאקדמיה כאחד.

הספר על ארבעת כרכיו מיועד לתרום לאיכות הדיווח הכספי בישראל בשני מישורים עיקריים: במישור האחד, הצגה והסבר של הוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), תוך מתן פירוט לכללים ולמושגים העדכניים והרלבנטיים; במישור השני, סיוע ביישום התקינה בפועל. כחלק מכך, הספר מכיל דוגמאות יישומיות, הסברים, דיון בפרשנויות ובגישות האפשריות, ואף דיון בלקונות הקיימות.

הכרך הראשון (765 עמודים) של הספר עוסק בנושאי מבוא, וכן בפריטים העיקריים בדוח על המצב הכספי; הכרך השני (730 עמודים) עוסק בדוח רווח או הפסד ובסוגיות הצגה וגילוי; הכרך השלישי (834 עמודים) דן בסוגיות הכרה ומדידה ובטיפול בחברות מוחזקות; הכרך הרביעי (969 עמודים) מוקדש לשווי הוגן ומכשירים פיננסיים.

 

מחיר (כולל מע"מ): 1,872.00

הוסף לסל

תורת המספרים של עולם העסקים – יורם עדן ושלומי שוב

לעיון בתוכן העניינים
פרופ’ אמיר ברנע: “ספר קריא ושוטף. המחברים מספקים תמונה מרתקת באמצעות קשירת ניתוח אקדמי במימון וחשבונאות עם אירועים שקרו בשוק ההון בפועל.”

הספר “תורת המספרים של עולם העסקים” (מחברים: יורם עדן, שלומי שוב) מציג תמונה מלאה וחיה של קריאה, הבנה וניתוח דוחות כספיים לצד עולם הערכות השווי בסביבת אי וודאות. הספר מיועד למנהלים, דירקטורים, משקיעים, לסטודנטים וכן לגורמים נוספים המעוניינים להכיר את המספרים של עולם העסקים, בכלל ושוק ההון בפרט, לרבות האינטרסים החבויים בהם.

מחיר (כולל מע"מ): 293.00

הוסף לסל

לפניות ובירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת: ifrsconsulting.il@gmail.com