החברה לישראל יכולה להרוויח 34 מיליון דולר בפרו

כדאי לאמץ את המהפכה החשבונאית גם לפני שנכנסה לתוקף

המהפכה החשבונאית בנוגע לצירופי עסקים, שתיכנס לתוקף בתחילת 2010, יוצרת בתקופת התפר כר נרחב לתכנונים חשבונאיים לגיטימיים. הדבר נובע מכך שעל אף שהוראות המעבר דורשות יישום פרוספקטיבי החל ב-1 בינואר 2010, הן מאפשרות אימוץ פרוספקטיבי מוקדם יותר.

מהפכה זו, המכונה “PHASE II”, כוללת – כפי שנכתב בטור זה בעבר – שתי תפישות חשבונאיות חדשניות: הראשונה – תפישת הישות האחת, שלפיה שינויים בשיעורי האחזקה בחברה בת תוך שמירת השליטה בה מטופלים במישור ההוני בלבד; והשנייה – תפישת המימוש הרעיוני, שלפיה שינויים בשיעורי האחזקה שמלווים בהשגה או איבוד שליטה יוצרים טריגר לרישום רווח/הפסד בגין שערוך האחזקות הקודמות (במקרה של השגת שליטה) או הנותרות (במקרה של איבודה).

החברה לישראל לדוגמה, שלא בחרה באימוץ מוקדם, תידרש להזדרז להשלים ברבעון האחרון את הנפקת החברה הבת בפרו, קלפה, שנמצאת בבעלותה המלאה, כדי להספיק להכיר ברווח של כ-34 מיליון דולר. קלפה, שמפעילה בפרו שתי טורבינות, אמורה להקצות 25.1% ממניותיה למשקיע חיצוני לצורך הרחבת כושר הייצור. המקרה שבו לא רק פעילות החברה הבת אינה ממומשת, אלא אף מורחבת באמצעות גיוס הון, ממחיש היטב את נכונות תפישת הישות האחת.

הסיפור המרתק של החברה לישראל נוגע דווקא לחברה הבת שלה, כי”ל, שדווקא בחרה באימוץ מוקדם של PHASE II. כתוצאה ממצב מוזר זה תכיר החברה לישראל ברבעון השלישי ברווח של כ-40 מיליון דולר בגין הגידול באחזקת כי”ל בחברה הבת מגנזיום, בשל הסכם הפשרה עם פולקסוואגן – על אף שבדו”חות כי”ל עצמה יטופל השינוי כגידול בהון. כידוע, חברה בת היא ישות דיווחית נפרדת, ולכן מאמצת מדיניות חשבונאית עצמאית לחלוטין.

אגב, במקרה שבו שוויין ההוגן של מניות החברה הבת נמוך מערכן בספרים, קיימת כדאיות דיווחית ליישם את תפישת הישות האחת, ובכך למנוע הכרה בהפסד. זה היה המקרה שבו דלק נדל”ן הנפיקה את DGRE בלונדון, וזה יכול להיות המקרה אם אפריקה ישראל תעביר לבעלי האג”ח, במסגרת הסדר, מניות בחברות הבנות שלה.

בעוד הנחיצות של תפישת הישות האחת אינה מוטלת בספק, הצלע המרכזית השנייה של PHASE II – תפישת המימוש הרעיוני – קשה מאוד לעיכול מבחינה חשבונאית. אחת הסנוניות הראשונות לשימוש בכך היא גאון אחזקות שאיבדה את השליטה בגאון שוקי הון כתוצאה ממיזוגה לתוך מיטב בית השקעות באופן שהותיר לה כ-30% בגוף הממוזג. כתוצאה מאימוץ מוקדם של PHASE II רשמה גאון אחזקות ברבעון השני רווח הון של כ-36 מיליון שקל – כאילו מכרה 100% מאחזקותיה בגאון שוקי הון.

הוראות המעבר של PHASE II, שאף מאפשרות לקבל החלטה על אימוץ מוקדם במהלך הרבעונים בהתאם לעסקות בשטח, מובילות לניהול רווחים בחסות ה-IFRS. לשינויי תקינה משמעותיים, במיוחד כשמטעמי פשטות נקבעות להם הוראות מעבר פרוספקטיביות, ראוי לקבוע תאריך מעבר מחייב אחיד.