המלצות נוספות עבור הספר: חשבונאות ביטוח חדשה: IFRS 17 • ספרם של שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי, "חשבונאות ביטוח חדשה: IFRS 17", יוצא לאור בזמן אופטימלי משני היבטים: ראשית הוא עוקב ומשרת את לוח הזמנים שנקבע לאימוץ התקן – הכנות בשנת 2024 ואימוץ מלא בשנת 2025, ושנית הוא כולל לקחים שנובעים מניסיון האימוץ של התקן באירופה שהחל כבר בשנת 2023. אין לי ספק שספר זה ימצא על שולחן העבודה (בהבחנה ממרומי ארון הספרים) של כל הנוגעים בנושא חשבונאות הביטוח והם רבים: דירקטורים, חשבים, אקטוארים, מנהלי כספים, חתמים רגולטורים כמו רשות שוק ההון ואנליסטים. משקיעים ומלווים לחברות הביטוח וגם גופים ציבוריים שעניינים הממשק בין חברות הביטוח ומיליוני עמיתיהם. זאת עקב חשיבות הדוח הכספי של חברת הביטח הם להערכת חוסנה הכלכלי בטווח הארוך והן להערכת שוויה. התקן מתייחס לאספקט מרכזי אחד של פעילות חברת הביטוח: חוזי ביטוח וביטוח משנה לטווח ארוך. פעילות זו ספציפית לחברות ביטוח והדיווח עליה מורכב ולכן נדרש תקן ספציפי. יתר פעילויות חברת הביטוח מדווחות כמקובל בסקטור הפיננסי.
  הספר מלווה את התקן החל בהגדרת חוזה ביטוח ומדידת התוצאות הכלכליות של החוזה כפי שהן מתממשות על פני תקופת תחולתו וכלה באגרגציה של חוזים שמסתכמת בדוחות הכספיים התקופתיים. הספר מפרט את הטיפול בחוזים שונים וגישות הערכה ומדידה שונו, כך שהוא מקנה לקורא יכולת טיפול במגוון שיטות באופן שמקיף את כל פעילות החברה כולל חישוב עלות אקטוארית, עלות הסיכון ומרווח השירות החוזי (CSM) והשפעת שינויים לאורך זמן בפרמטרים שנלקחו בחשבון, כולל בהנחות החישוב האקטוארי, שערי ריבית, שערי מט"ח ותשואה בפועל של ההשקעות הפיננסיות.
  הספר מלווה את מנהלי החיתום בחברת הביטוח בצעדים מחתימת חוזה הביטוח עד הדוח הכספי התקופתי ובנוסף הוא מלווה את הקורא במעיין בדוחות החברה (רגולטור, אנליסט) בהבנת הקשר בין הדיווח לשווי. לשם כך צורף לספר נספח הכולל היבטים כלכליים ויחסים פיננסיים המאפשרים הערכה של ביצוע החברה יחסית למתחרים או לחברות אחרות בסקטור הפיננסי.
  תודה למחברים על העבודה המאומצת והמדויקת. על ההסברים המפורטים והדוגמאות הרבות שחלקן מתייחס ישירות לחברות הביטוח ולשוק ההון בישראל. על ההבנה ויכולת הכתיבה שיקלו על אימוץ17 IFRS בישראל.

  פרופ' אמיר ברנע
  יו"ר מגדל ביטוח
 • קבוצות הביטוח הפכו להיות שחקניות פיננסיות מהותיות במשק הישראלי ומהוות אופצית השקעה טובה למשקיעים זרים הרוצים ליצור חשיפה לשוק הישראלי. על מנת להיפתח לשוק הבינלאומי הן נדרשות לעמוד בסטנדרטים חשבונאים בינלאומיים ולפיכך יישום ה Ifrs17 מהווה אתגר ונדבך משמעותי. שלומי ויבגני בספרם, מצליחים לתת לקוראי הדוחות בצורה בהירה את ההבנה הנדרשת לצורך יישום ולימוד התקן, יישר כוח.

  אלי שוורץ, רו"ח
  סמנכ"ל הכספים של הפניקס
 • "שלומי ויבגני הצליחו להוציא תחת ידם ספר איכותי שמאפשר לקבל הבנה בסיסית ומעמיקה גם יחד על התקן החדש בביטוח, מלווה בדוגמאות מספריות ומהווה אמצעי איכותי וכמעט יחידי שקיים בשוק, למי שרוצה להבין חשבונאות של ביטוח – מהי"

  אריק פרץ, רו"ח
  CFO הראל
 • במהלך ההיערכות היה שיח על זה שאין מספיק מומחים בעולם שיילמדו אותנו, בסוף אנחנו נהפוך את הנושא הזה של חשבונאות ו- 17IFRS לענף ייצור. החוסן שלנו כמדינה מתבטא בין היתר בכך שאנחנו רואים שכבר נבנית ספרות בתוך הענף הזה.

  עמית גל
  הממונה (הזמני) על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 • ספר מלמד ופרקטי, אשר נותן דוגמאות ו- KPIs וינגיש את הנושא המורכב למנהלים, לאקטוארים, רואי חשבון ולאנליסטים.

  בני גבאי, רו"ח
  יו"ר חברת הפניקס ויו"ר איגוד חברות הביטוח
 • ״יצירה משובחת של שלומי ויבגני בפרסום הספר בנושא IFRS17. הספר מהווה מקור ראשון של ידע ופרשנות עם שפע של דוגמאות והסברים למצבים השונים והמורכבים של התקן החשבונאי הלא פשוט הזה.
  נהניתי לעשות שימוש בספר כבר עכשיו בעת שאנחנו ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ביחד עם תעשיית הביטוח כולה, עסוקים ביישום התקן לקראת כניסתו לתוקף בישראל החל בינואר 2025.
  אין לי ספק שאפנה להיוועץ בספר גם בעתיד.״

  עופר ברנדט
  אקטואר ראשי וסגן בכיר לממונה, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.