המלצות נוספות • הספר מהווה מדריך פרקטי מקיף להוראות תקני ה-IFRS. הספר כולל התייחסות לנושאים פרקטיים רבים, לרבות כאלה שהתקנים אינם מתייחסים אליהם באופן ספציפי. הספר שימושי לסטודנטים, רואי חשבון מבקרים, רואי חשבון בחברות העוסקים בדיווח כספי לפי IFRS, מנהלים, דירקטורים ואלו שעוסקים בניתוח דוחות כספיים.

  גיא טביביאן, רו"ח
  מנהל המחלקה המקצועית, בריטמן אלמגור זהר ושות' Deloitte
 • ברצוני להביע את הערכתי הגדולה על היצירה המקצועית הראויה והמיוחדת המהווה אבן פינה חשובה ביותר בפעילות העסקית על כל גווניה במדינת ישראל בכלל ולעוסקים בתחום ראיית החשבון, ניהול כספים, משפטים, חשבים ופיננסים בפרט. סדרה זו חובה שתהיה מצוייה בידי כל רואה חשבון ללא כל קשר לתחום פעילותו ועיסוקו. כמו כן, גם חובה על כל מי שעוסק בדיני מיסים במישור המהותי, בתכנוני מס ויעוץ בעניני מיסים להכיר ולהבין את הבסיס החשבונאי של כל פעולה בכלל ולאור מעמדם של העקרונות החשבונאיים והדוחות הכספיים בכל נושא המס בכל תחום שאינו מוסדר בחקיקה מיוחדת בפרט, לרבות האפשרות של של העוסקים במיסים לקביעת פרשנות לחקיקה הספציפית במיסים לאור ובהתאם לעקרונות IFRS המהווים מדריך יסודי למהות הפעולות המבוצעות בחיי החברות והעסקים. כמו כן סדרה זו חובה שתהיה בידי כל יועץ, עו״ד ובעל חברה הרוצים לקבל יסודות הבנה בסיסיים ומקיפים כמעט בכל נושא עסקי מסחרי או השקעתי שירצו לעסוק בו.

  ג'ק בלנגה, עו"ד ורו"ח
  שותף מנהל במשרד ג.בלנגה, איתני ושות', חבר מועצת רואי חשבון וחבר הועד המרכזי של לשכת רואי חשבון, יו"ר רשות ועדת המסים לשעבר
 • סדרה מעוררת התפעלות המשמשת מורה נבוכים בנבכי התקינה החשבונאית המסועפת, אשר אין ספק שתהווה חלק חשוב בארון הספרים של מנהלי כספים, רואי חשבון, אנליסטים ואנשי שוק ההון.

  ערן צ'רנינסקי, רו"ח
  משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הפיננסית, כלל ביטוח
 • הספר "חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020" - פרי עיטם של רו"ח שלומי שוב ורו"ח יבגני אוסטרובסקי - מציג בצורה מפשטת ומעניינת את הוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית, גם בנושאים הסבוכים יותר. זהו ספר פרקטי שכולל דוגמאות רלוונטיות מחיי המציאות, ובכך הוא בעל ערך מוסף לעוסקים בתקינה החשבונאית הבינלאומית, מעבר למקורות התקינה הקיימת.

  משה פרץ, רו"ח
  ראש המחלקה המקצועית, קסלמן וקסלמן PwC
 • ספרם המעודכן של שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי, האוחז ארבעה כרכים, פורש בפני הקורא את התקינה הבינלאומית. תקינת ה- IFRS היא תקינה מבוססת עקרונות – Rule based ומעלתו העיקרית של הספר היא שהוא מציג לקורא, את ההיגיון החשבונאי שמאחורי התקינה.
  המחברים ראויים לכל שבח על שטרחו והעמידו בפנינו חיבור מקיף, יסודי ושיטתי. למעשה זהו הספר המקיף והטוב ביותר שפורסם בישראל בנושא התקינה הבינלאומית.
  הספר כתוב היטב, והחלוקה לפרקים בכל כרך הינה ברורה, רציפה וקוהרנטית. הספר מתאים לשלוש קבוצות עיקריות של משתמשים:
  - לרואי החשבון, למנהלי הכספים ולחשבים בחברות, הרוצים להתעדכן בתקינה הבינלאומית וליישם אותה.
  - לדירקטורים ומנהלים, המבקשים להתמודד עם דוחות כספיים הערוכים לפי כללי ה- IFRS.
  - לסטודנטים ולמרצים לחשבונאות.
  להערכתי, הספר על ארבעת חלקיו, הוא בבחינת ספר חובה בספריה של כל משרד רואה חשבון בישראל.

  פרופ' יורם עדן, רו"ח
  ראש בית הספר הבינתחומי לחברה וקהילה במכללה האקדמית הדסה ירושלים
 • בעולם של תקינה חשבונאית מורכבת כ- IFRS , הספר של שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי מהווה גשר בין התאוריה החשבונאית, שלעתים רבות, קשה להבנה למי שלא עוסק בכך על בסיס יומי, לבין המציאות הפרקטית וזאת על ידי מתן דוגמאות רבות. הספר מספק ערך מוסף למשתמשים בו, על ידי מתן פתרונות חשבונאיים למצבים ייחודיים לישראל, כדוגמת חוק פיצויי פיטורין, עסקאות קומבינציה וסוגיות מס רבות. מלבד היותו ספר מצוין לסטודנטים בחשבונאות, אנשי כספים ורואי חשבון, ההסברים בספר מפשטים את המורכבות של התקינה הבינלאומית עבור אלו שאינם בקיאים ברזי החשבונאות כגון מנהלים בכירים ודירקטורים.

  אודי גרינברג, רו"ח
  מנהל המחלקה המקצועית, BDO
 • ספר שימושי ששומר על החשבונאות בישראל ברמה בינלאומית, ומנגיש לכל רואי החשבון את כל השינויים הרבים והמשמעותיים שהיו לאחרונה.

  איריס שטרק, רו"ח
  נשיאת לשכת רואי החשבון
 • כסמנכ״ל כספים אני נתקל, חדשות לבקרים, בסוגיות חשבונאיות מורכבות לעתים בעלות משמעויות כבירות על הדוחות הכספיים של החברה.
  הנושאים החשבונאיים והשינויים התכופים המתרחשים בעולם העסקי מחייבים את מקבלי ההחלטות העסקיות - דירקטורים, מנכ״לים ומנהלי הכספים ללמידה מתמדת אך מהירה ובד בבד להבנה מעמיקה ורחבה ולגיבוש דעה עצמאית.
  אני מוצא את ספריהם של רו״ח שלומי שוב ורו״ח יבגני אוסטרובסקי כעונים בדיוק לצרכים של מקבלי ההחלטות בחברות קטנות כגדולות.
  לספרים אילו מקום של כבוד בספרייה המקצועית שלי כספרי ״חובה״ ואני ממליץ עליהם בחום.

  יהלי רוטנברג, רו"ח
  סמנכ״ל כספים בזק ומנהל כספים ראשי קבוצת בזק
 • בעידן בו כללי החשבונאות מורכבים, לעיתים כלל לא אינטואיטיביים ומשתנים ללא הרף, הספר של רו"ח שלומי שוב ורו"ח יבגני אוסטרובסקי מהווה כלי עבודה ייחודי לאנשי כספים בחברות ציבוריות. הספר מנגיש את הדברים בשפה עברית פשוטה, עם הסברים מפורטים, דוגמאות מספריות וחשוב מכל משקף את הפרקטיקות בשטח. ספר חובה לספריה המקצועית של כל חברה ציבורית.

  אנה ברנשטיין, רו"ח
  סמנכ"ל כספים כלכלה ותקשוב, קבוצת בז"ן
 • כתוב בצורה ברורה, רהוטה ומקיפה - לשם המחשה הפרק של צירופי עסקים כיסה את כל המקרים שהיו בצירופי עסקים במטריקס (למעלה מ-50). הדוגמאות המספריות עוזרות להבנה. אין לי ספק שהספרים ישמשו לא רק סטודנטים אלא גם מנהלי כספים, רואי חשבון ומעריכי שווי וחובה שיהיו בכל חברה ציבורית.

  משה אטיאס, רו"ח
  סמנכ"ל כספים, מטריקס