חברות ת”א 25 יכולות להקדים דו”חות

גם חברות ישראליות מורכבות פחות מטבע יוכלו לעמוד בכך

הבשורות השליליות של הרבעון השלישי הובילו את רוב החברות לפרסם את דו”חותיהן רק בימים האחרונים של נובמבר. שופרסל, למשל, שנוהגת לפרסם את דו”חותיה שבועיים-שלושה לפני הדד-ליין, ניצלה אותו כמעט עד תום ואכן הציגה ירידה ברווח התפעולי.

תופעה זו תואמת מחקרים שמראים כי חברות משתמשות בדד-ליין כדי לתזמן הודעות, כך שהבשורות החיוביות מוקדמות כדי למשוך תשומת לב – בעוד שהשליליות נדחות כדי להיבלע במבול הפרסומים. ניתן לדמות זאת לסטודנטים שנדחסים בשורה האחרונה בכיתה מחשש לשאלות המרצה.

מעבר לכך, כאשר לחברה יש השפעה מהותית או שליטה בחברה אחרת, הטיפול החשבונאי בהשקעה נשען על דו”חות החברה האחרת, ולכן בדרך כלל לא ניתן לפרסם את הדו”חות קודם. כפועל יוצא מכך, בקבוצות האחזקה הגדולות עיכוב בפרסום דו”חות של חברה ציבורית בתחתית הפירמידה מוביל לעיכוב בכל השרשרת.

הדד-ליין לפרסום דו”חות שנתיים לפי תקנות ני”ע הוא שלושה חודשים מתום השנה, ולגבי דו”חות רבעוניים הוא חודשיים מתום הרבעון. מועדים אלה נקבעו על רקע הדרישה להגיע לאיזון בין הרצון לשפר את תזמון הדו”חות למשקיעים לבין הצורך בזמן הכנה מינימלי, לרבות בהקשר של אומדנים וביקורת, כדי לשמור על מהימנותם.

עם זאת, חברות אמריקאיות גדולות מוכיחות שאפשר לפרסם דו”חות איכותיים בפרק זמן קצר יותר. רשות ני”ע האמריקאית (SEC) מחייבת מנפיקים גדולים לפרסם את הדו”ח השנתי תוך 60 יום במקום 90 יום, ואת הדו”ח הרבעוני תוך 40 יום במקום 60 יום. גוגל, למשל, פירסמה את דו”חות הרבעון השלישי כבר ב-26 באוקטובר, ואת הדו”ח השנתי ב-11 בפברואר.

מחקרים בארה”ב מראים כי הרפורמה שיפרה את תזמון הדיווחים ללא פגיעה באיכותם – תוך הבאה בחשבון של ההודעה המוקדמת לעיתונות לפני פרסום הדו”חות.

נדמה שאין סיבה ששיווי משקל דיפרנציאלי דומה לא ייושם בישראל. ניתן לחייב את חברות ת”א 25 להקדים את הדד-ליין בחודש ולשקול הקדמה גם לגבי יתר חברות ת”א 100. הרציונל הוא לשפר את תזמון המידע ללא פגיעה במהימנות בחברות בעלות אמצעים לאור מערכות הדיווח הגדולות, כוח האדם איכותי והיכולת לשאת בגידול אפשרי בעלויות.

אם טבע, כמנפיקה זרה, מפרסמת דו”חות שנתיים בתוך חודש וחצי ודו”חות רבעוניים בתוך חודש, אף שאינה מחויבת לכך, כנראה גם חברות ישראליות מורכבות פחות יוכלו לעמוד בכך. מעבר לשיפור ברמת השכלול של שוק ההון הישראלי, מהלך כזה יגדיל את המודעות הדיווחית של החברות ויצמצם במקביל את הצפיפות בשורה האחרונה של הכיתה.