יבגני אוסטרובסקי, רו”ח

מכהן כסגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וכמנהל חטיבת החשבונאות והדיווח. עד שנת 2019 יבגני מילא מגוון תפקידים בכירים במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. בין היתר, שימש כמנהל מערך הערכות שווי ופיתוח שוק וכסגן הכלכלן הראשי. כמו כן, התמחה בתחומי ה-IFRS, המכשירים הפיננסיים, הערכות השווי וכן בסקטור הנדל”ן וסקטור הנפט והגז. היה שותף מרכזי בגיבוש של כללי רגולציה שונים, בכתיבת עמדות וחוות דעת חשבונאיות וכלכליות, ובטיפול בהנפקות ציבוריות.
במקביל לעבודתו משמש יבגני כמרצה בקורסים אקדמיים לחשבונאות פיננסית, הערכות שווי ומימון נדל”ן באוניברסיטה העברית, במרכז הבינתחומי הרצליה ובמוסדות אקדמיים נוספים.