מיני קורס – מושגי יסוד בקריאת דוחות כספיים

שיעור 1
שיעור 2
שיעור 3
שיעור 4
שיעור 5
שיעור 6

רקע בחשבונאות