רואי חשבון מה- Big4 ואגרסיביות בדיווח החשבונאי ו/או המיסויי

משקיעים, רשויות ניירות ערך ורשויות המס מעוניינים לדעת אם ובאיזו מידה רואי חשבון מה-Big4 משפיעים על מידת האגרסיביות בדיווח החשבונאי ו/או המיסויי, בייחוד לנוכח העובדה שהסבירות שרואי חשבון מה-Big4 יבקרו חברות פרטיות (ציבוריות) נמוכה (גבוהה).

רואי חשבון מה-Big4 נוטים לבקר חברות פרטיות פחות משהם נוטים לבקר חברות ציבוריות. הספרות האקדמית מתעדת את תפקידם של משרדי ראיית החשבון הגדולים בשיפור איכות הרווחים החשבונאיים[1]. כך למשל פרנסיס ואחרים (Francis et al., 1999) מראים כי בפירמות המבוקרות על ידי משרדי ראיית חשבון גדולים יותר, החריגה בצבירות החשבונאיות (accruals) קטנה יותר[2]. התמריץ למשרדים הגדולים לראיית חשבון לספק שירותי ביקורת באיכות גבוהה הוא הצורך להפחית את הסיכון של התדיינות משפטית והרצון להגן על המוניטין שלהן[3].

דה פרנקו ואחרים (De Franco et al., 2011) בדקו ביסודיות את השפעתם של רואי חשבון מה-Big4 על החברות הפרטיות[4]. לטענתם, חברות פרטיות נוטות לשכור את שירותי המבקרים מה-Big4 פחות מחברות ציבוריות, ולכן איכות הפיקוח החיצוני עליהן תהיה נמוכה יותר. הם מתעדים כי בארצות הברית בחירת מבקר מה-Big4 משפיעה במידה ניכרת על התמורה ממכירת השליטה של חברות פרטיות. עם זאת הם מוצאים רק ראיות קלושות לטענה כי מבקרי ה- Big4 יכולים להגביל את ניפוח הרווחים לקראת העסקה.

משרדי ראיית חשבון גדולים ובעלי מוניטין יכולים לספק ללקוחותיהם שיטות לניהול הרווחים החשבונאיים ולתכנוני מס המתוחכמות יותר מאלה שיכולים לספק משרדים קטנים. שיטות אלה עלולות להקשות על הרשויות ועל בעלי עניין אחרים לחשוף את המניפולציות. לחלופין, משרדי ראיית החשבון הגדולים עשויים לבחור להגביל את אגרסיביות תכנוני המס או הדיווח החשבונאי כדי להפחית את הסיכון של תביעה משפטית וכדי להגן על המוניטין שלהם[5]. מתוצאות מחקר של גילעז-רן ואחרים, 2013) עולה כי מבקרים מה-Big4 נמנעו מניהול רווחים חשבונאיים ומסיוע בתכנוני מס[6].

[1] למשל, Khurana, I., and K. Raman. (2004). “Litigation risk and the financial reporting credibility of Big4 versus non- Big4 audits: Evidence from Anglo-American countries”. The Accounting Review 79 (2), 473–95.

[2] Francis, J.R., E.L. Maydew, and H.C. Sparks. (1999). “The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals”. Auditing: A Journal of Practice and Theory 18, 17-34.

[3] Becker, C. L., M. L. DeFond, J. Jiambalvo, and K. R. Subramanyam. (1998). “The Effect of Audit Quality on Earnings Management”, Contemporary Accounting Research 15, 1-24; DeAngelo, L. (1981). “Auditor size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics 3(3), 183–199;

[4] De Franco, G., I. Gavious, J. Jin, and G.D. Richardson. (2011). “Do Private Company Targets that Hire Big4 Auditors Receive Higher Proceeds?” Contemporary Accounting Research 28 (1), 215-262.

[5] למשל: Khurana, I., and K. Raman. (2004). “Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility of Big4 Versus Non-Big4 Audits: Evidence from Anglo-American Countries”. The Accounting Review 79(2), 473-495.

[6] Giloz-Ran et al. 2013

רקע בחשבונאות