שפת ה- XBRL

XBRL  מהו?

XBRL) Extensible business reporting language)  ו-IXBRL) Inline Extensible business reporting language) הוא תקן בינלאומי פתוח (בדומה ל-XML) שמפותח ונתמך על ידי XBRL.ORG, ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח. מקובל לייחס את פיתוח התקן לצ’רלס הופמן – רואה חשבון אמריקאי ששם לו למטרה להפוך את הדיווח הכספי למובנה יותר באופן שיאפשר טעינת הדיווח לבסיסי נתונים בצורה אוטומטית, ובכך למעשה להפוך את המידע הכספי לנגיש, אחיד וקל לניתוח על ידי משקיעים.

דיווח ב-XBRL כולל מספר קבצים שכוללים את כל המידע הכספי שמדווח בדוחות הכספיים, אך בניגוד לדוח כספי ב-PDF שלא ממש ניתן לניתוח בקלות, הוא מאפשר אחסון של הנתונים בבסיס נתונים מובנה, בדרך כלל ללא התערבות ידנית.

בדיווח ב-XBRL נעשה שימוש בטקסונומיות. טקסונומיה מכילה את כל דרישות הדיווח של רגולטור אחד או יותר, ישנן עשרות טקסונומיות עד כה אך המרכזיות הן US-GAAP Taxonomy ו-IFRS Taxonomy. מאחר ודרישות הדיווח משתנות עם הזמן – תקני חשבונאות חדשים שמתפרסמים ושינויים בתקנים קיימים- גם הטקסונומיות משתנות כך שיתאימו אליהם, בדרך כלל פעם בשנה.

להרחבה

רקע בחשבונאות