ארכיון

באג 2014 של הנדל”ן המניב

בינואר תיכנס לתוקף הוראה שתיצור עיוות בדו”חות הכספיים של חברות הנדל”ן בהתאם לבסיס הצבירה, שלפיו ערוכים הדו”חות הכספיים, נהוג לרשום