ארכיון

תחייתה של הערת העסק החי

ההנחה החשבונאית הבסיסית, אך גם החשובה ביותר, היא הנחת “העסק החי”. מבחינה תיאורטית העיקרון הוא פשוט: אם העסק אינו צפוי