דיגיטציה של הביקורת

אוטומציה של תהליכים

אימוץ טכנולוגיות RPA של חברות כמו Xero ו- Kryon הישראלית, בחברות מקבל ביטוי באוטומציה של תהליכים והיעלמותם של תהליכים ידניים ורוטיניים. על שינוי זה מתווסף גם מעבר של המידע לענן ויכולות עיבוד עצומות שלא היו קיימות בעבר. תהליכים אלו גורמים למידע להיות פחות רגיש מבעבר לטעויות ותרמיות.

שינויים אלו חייבים לקבל ביטוי באופן בו מתבצעת הביקורת, בחינה של ראיות ביקורת כמו חשבוניות הופכת כמעט ללא רלוונטית. את הפוקוס יש להעביר לניתוח הדאטה ובחינת אנומליות. ללא ספק כמות הסטיות תפחת אבל לכל סטייה יש משמעויות רוחביות רבות וצריכה להיחקר לעומק. במקביל המעבר לענן וזמינות של מידע באופן שוטף יאפשר את ביצוע הביקורת באופן שוטף Real-Time Audit, מבלי צורך להמתין לסוף שנה כך שהשלמת הביקורת השנתית יכולה להתקצר מכמה חודשים מתום השנה לכמה ימים.

התפתחות מדע המידע מגבירה באופן דרמטי את זמינותם של כלים לניתוח מידע בכמויות גדולות. כבר מספר שנים משתמשים רואי החשבון בכלים לניתוח אנליטי של מידע אולם אלו בוחנים בעיקר מידע פיננסי. זמינותם של כלים נוספים יוכלו להגדיל את יכולות הניתוח וההצלבה של מידע פיננסי עם מידע שאינו פיננסי בחיפוש אחר סטיות. שימוש בניתוח המבוסס על למידת מכונה הוא מוגבל יחסית כיוון שהכלים הם לרוב ״קופסה שחורה״ ותוצאות הניתוח אינן ניתנות לרוב להסבר. אולם שימוש בכלים אלו יכול להתבטא במערכות מומחה הן בתחום הביקורת – מערכות המנתחות עצמאית את הסיכונים הספציפיים אצל המבוקר וממליצות לרואי החשבון אלו נהלי ביקורת לבצע, או בתחום החשבונאות – מערכות המנתחות עצמאית את העסקה וממליצה על הטיפול מתוך למידה של מקרים דומים ותקנים רלוונטיים.

להרחבה

רקע בחשבונאות