הנוסע המתמיד ישחוק את ההון של אל על

ההפרשה למועדוני הנוסעים מתומחרת בחסר

אל על, בדומה לחברות תעופה אחרות, מעניקה לחברי מועדון “הנוסע המתמיד” – שאחראים לכשליש מתנועת הנוסעים – זיכויים בצורת נקודות שמקנות כרטיסי טיסה בהנחה או הטבות נוספות.

מבחינה כלכלית, מכירת מוצר ללקוח הכולל זיכוי לקבלת מוצר נוסף משקפת עסקת בת שני רכיבים. מכיוון שכך, בהתאם לפרסום חדש (13 IFRIC), שייכנס לתוקף ברבעון הראשון של 2009, יש להפריד את השווי ההוגן של התמורה המיוחס לאותו זיכוי ולהכיר בו כהכנסה רק במועד המימוש בפועל.

נניח שחברה מכרה בשנה מסוימת תשעה כרטיסי טיסה במחיר של 1,000 דולר לכרטיס, שמזכים את הלקוח בשנה הבאה בכרטיס טיסה דומה. ההכנסה השנתית שתירשם בהתאם לעיקרון החדש תסתכם ב-8,100 דולר ולא ב-9,000 דולר, שהרי מחירו האפקטיווי של כרטיס הוא 900 דולר בלבד (9,000 לחלק ב-10).

חשוב להדגיש כי מאחר שעלויות הטיסה השוליות במקרים רבים אינן משמעותיות, ההשלכות של דחיית הכנסה בשיעור של 10% על התוצאות הן גדולות הרבה יותר. לצורך המחשה, אם נניח שהעלות השנתית של הטיסות הסתכמה ב-7,200 דולר והעלות השולית היתה אפסית, דחיית ההכנסות תוביל לקיטון של 50% ברווח הגולמי.

ההפרשה למועדוני נוסעים של אל על, שהיתה בסוף השנה הקודמת רק 23 מיליון דולר, מתומחרת בחסר, מאחר שהיא מחושבת על בסיס אומדן העלות האפקטיווית כתוצאה מניצול ההטבות תוך שימוש בהסתברות לניצולן. כדי להבין סדרי גודל של השפעה אפשרית ניתן לקחת כדוגמה את חברת התעופה האוסטרלית קוונטס, שאימצה את הכלל החדש כבר ב-1 ביולי 2007. באותו מועד קפצה ההתחייבות של החברה לנוסעים המתמידים מ-71 ל-864 מיליון דולר אוסטרלי. מדובר בהשפעה נטו בניכוי מס של 555 מיליון דולר אוסטרלי – סכום בהיקף הרווח השנתי של קוונטס.

אל על אמנם עדיין לא פירסמה את היקף ההשפעה, אך ככל הנראה מדובר במחיקה של שיעור מהותי מתוך הונה העצמי, שהסתכם ברבעון האחרון ב-267 מיליון דולר בלבד. אגב, השפעת הכלל החדש על רשתות הקמעוניות וחברות הדלק המעניקות זיכויים דומים למועדוני הלקוחות אינה צפויה להיות כה משמעותית.

על אף שניתן לאמץ את הכלל החדש כבר ב-2008, סביר שאל על לא תבחר בכך, בין היתר לאור היתרון בדיווח על אותה הכנסה פעמיים: בפעם הראשונה לפני השינוי, כאשר ההכנסות מכרטיסי הטיסה נרשמות כמעט במלואן, ובפעם השנייה אחריו, כאשר תירשם ההכנסות מהזיכויים שניתנו בעבר ומספרי ההשוואה יתוקנו רטרואקטיבית.

לסיום, לא ניתן להתעלם מההיבט הצרכני של השינוי: בעוד האינטרס הדיווחי עד כה היה שהלקוחות “ישכחו” לנצל את הנקודות, הרי שהחשבונאות החדשה והנכונה יוצרת אינטרס ברור לעודד ניצול מוקדם של הנקודות בדרכים שונות. ה-IFRS, אם כן, ראוי ל”פרס הצרכן” עבור התיקון.