רעידת אדמה חשבונאית בארה”ב

SEC פועלת לאפשר לחברות אמריקאיות ליישם את IFRS

רשות ניירות ערך בארה”ב (SEC) פועלת בימים אלה כדי לאפשר לחברות אמריקאיות ליישם את IFRS במקום את הכללים הנהוגים בארה”ב (US GAAP). מדובר ברעידת אדמה של ממש, שצפויה להצטרף להחלטה של הרשות מתחילת 2008, לפיה תקבל דו”חות כספיים של מנפיקים זרים הערוכים בהתאם ל-IFRS ללא צורך בביאור התאמה.

די להזכיר שארה”ב, שוק ההון הגדול בעולם, אף פעם לא לקחה חלק בפעילות המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית (IASB), בשל החשש שהחלטותיו יחייבו אותה באופן כלשהו. התנערות זו לא נבעה רק מהרצון של התעשייה האמריקאית להגן על האינטרסים שלה, אלא גם מזחיחות של מנצחים. אך כשאנרון קרסה באופן פתאומי וחשפה את החולשה הגדולה ביותר של התקינה האמריקאית, זחיחות זו נעלמה.

הניסיון להיכנס לפרטי הפרטים, עד כדי יצירת “ספרי בישול”, איפשר לקברניטי אנרון לעקוף את הכללים בקלות יחסית ובגדול. ההכרה בכישלון הביאה לכך שהאמריקאים מדברים כבר כמעט שנה ובקול רם על אימוץ IFRS בארה”ב.

על אף ש-IFRS ו-US GAAP התקרבו מאוד זה לזה בשנים האחרונות, קיימים ביניהם עדיין פערים משמעותיים. הבדל אחד נוגע ל-Push Down Accounting, שאינו מקובל ב-IFRS. לפי הכללים בארה”ב, כשמבוצעת רכישה מלאה (או כמעט מלאה) של מניות חברה בת ערב הנפקתה בבורסה, ניתן לשנות את בסיס המדידה בדו”חות הכספיים של החברה הבת עצמה, וכך לשערך את נכסיה והתחייבויותיה, לרבות נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין. בכך למעשה “דוחפים למטה” את הטיפול מהדו”חות הכספיים של החברה האם לדו”חות החברה הבת.

מקרה קלאסי של “דחיפה למטה” הוא המקרה של סלקום. בתחילת 2007 הנפיקה החברה לראשונה בארה”ב. שנה וקצת קודם לכן רכשה חברת דיסקונט השקעות (דסק”ש) 69.5% ממניות סלקום תמורת כ-6 מיליארד שקל, והגיעה לאחזקה כמעט מלאה בחברה.

אף שכחברה דואלית היתה לסלקום האפשרות להגיש את דו”חותיה הכספיים בהתאם לכללים בארה”ב, היא המשיכה לאחר הנפקתה ליישם את הכללים הישראליים ועברה החל מ-2008 ליישם את IFRS. כפועל יוצא, סלקום אינה מיישמת את כללי ה”דחיפה למטה” שהיו יכולים לשנות את דו”חותיה הכספיים ללא היכר: השערוך לשווי הוגן והפחתת נכסים בלתי מוחשיים היו מגדילים את ההון העצמי של החברה בכ-3.5 מיליארד שקל, מקטינים את הרווח השנתי בעשרות מיליוני שקלים, ומשפיעים באופן שלילי על מדדים כדוגמת תשואה לנכסים ותשואה להון העצמי. לאור המציאות העכשווית, לפיה חברה ישראלית שמיישמת את IFRS יכולה להיסחר בכל בורסה בעולם ללא כל דרישות להתאמה, אין להתפלא אם נראה בקרוב חברות דואליות ישראליות מחליטות על מעבר יזום ל-IFRS. כתקינה מסודרת, מובנית ומבוססת עקרונות היא חוסכת מהחברות את השעבוד לתקינה האמריקאית המפורטת לעייפה.