ארכיון

הנטישה החשבונאית של הליסינג

השיקולים הכלכליים המניעים חברות בבניית צי רכב בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הטיפול בחכירה תלוי בסיווגה כמימונית או תפעולית. חכירה מסווגת