דוחות כספיים מאוחדים

דוחות כספיים מאוחדים (Consolidated Financial Statements) הם הדוחות הכספיים של קבוצה, בהם הנכסים, ההתחייבויות, ההון, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה האם ושל החברות הבנות שלה מוצגים כדוחות כספיים של ישות כלכלית אחת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן