דוח על תזרימי מזומנים

דיווח כספי המספק מידע לגבי המקורות והשימושים של המזומנים בחברה בתקופת הדיווח, תוך הבחנה בין שלוש קטגוריות של תזרימי מזומנים: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן