דוח על תזרימי מזומנים

דוח על תזרימי מזומנים (Statement of Cash Flows) הוא דיווח כספי המספק מידע לגבי המקורות והשימושים של המזומנים בחברה בתקופת הדיווח, תוך הבחנה בין שלוש קטגוריות של תזרימי מזומנים: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.

פוסטים העוסקים ב-דוח על תזרימי מזומנים
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן