הטבות בגין פיטורין

הטבות המסופקות בתמורה לפיטורין של עובד כתוצאה מ:
א. החלטה של ישות לפטר עובד לפני המועד הרגיל של פרישה לגמלאות; או
ב. החלטה של עובד להסכים להצעה של הטבות בתמורה לפיטורין.

חומרים נוספים העוסקים ב-הטבות בגין פיטורין
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן