הטבות עובד לטווח קצר

הטבות עובד (שאינן הטבות בגין פיטורין) שחזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודש מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים מספקים את השירות המתייחס.

חומרים נוספים העוסקים ב-הטבות עובד לטווח קצר
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן