הלוואת בעלים

הלוואת בעלים היא הלוואה הניתנת מבעל מניות בחברה לחברה. הלוואת בעלים יכולה להיות בתנאים סטנדרטים כמו הלוואה רגילה, אך יכולה גם להיות בעלת מאפיינים שדומים יותר להון מאשר להלוואה רגילה. כאשר הלוואת בעלים ניתנת שלא בתנאי שוק, קרי ההלוואה שניתנה לא מייצגת את שוויה ההוגן, אזי נדרש ב-IFRS להפריד את מרכיב הסבסוד מיתרת ההלוואה ולרושמו כהשקעה הונית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן