הפסד מועבר

בהתייחס למסים על הכנסה. הפסדים לצורכי מס אשר התהוו לחברה, שבשל העובדה כי לא קוזזו למול הכנסה חייבת בשנה בה נוצרו, הם “מועברים” לניצול בשנים הבאות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן