התחייבויות מסים נדחים

סכומי מסים על ההכנסה שיש לשלם בתקופות עתידיות בגין הפרשים זמניים חייבים במס.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן