ניתוח דוחות כספיים

ניתוח דוחות כספיים נעשה בדרך כלל, כדי להסיק מהמידע החשבונאי הכלול בדוחות הכספיים מסקנות לגבי החלטות השקעה, מתן אשראי, והערכת רמת הביצוע של מנהלי החברה. קיימות למעשה שתי גישות עיקריות לניתוח דוחות כספיים:
1. הגישה המהותית – גיבוש מסקנה על ידי איסוף מידע על סביבת הפעילות של החברהף קריאת דוחות כספיים ודוחות דירקטוריון. 2. גישת הניתוח הטכני – מבוססת על חישוב של מספר רב של יחסים פיננסיים המוגדרים מראש. היתרון של הניתוח הטכני הוא בכך שהוא מאפשר, בעלות ובהקדשת זמן נמוכות יחסית, על ידי איסוף נתונים מגוף הדוחות הכספיים והצבתם באופן טכני ביחסים הפיננסיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן