סיכון פיננסי

הסיכון של שינוי עתידי באחד או יותר מהמשתנים המוגדרים הבאים: שיעור ריבית, מחיר מכשיר פיננסי, מחיר סחורת יסוד, שער חליפין של מטבע חוץ, מדד מחירים או שיעורים, דירוג אשראי או מדד אשראי או משתנה אחר, בתנאי שבמקרה של משתנה לא פיננסי משתנה זה אינו ייחודי לצד לחוזה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן