פעילות שהופסקה

רכיב של ישות שמומש או שמסווג כמוחזק למכירה וכן:
א. מייצג תחום פעילות עסקית, או אזור גאוגרפי של פעילויות, שהוא עיקרי ונפרד,
ב. מהווה חלק מתוכנית יחידה ומתואמת למימוש של תחום פעילות עסקית, או אזור גאוגרפי של פעילויות, שהוא עיקרי ונפרד, או
ג. הוא חברה בת שנרכשה בלעדית למטרת מכירה מחדש.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן