פקטורינג שקט

פעילות הפקטורינג השקט מהווה כלי מימוני חלופי לספק ע\”י מכירה בניכיון לבנק, או לגוף פיננסי אחר, חובות מסחריים של לקוחותיו ללא יידוע הלקוחות. היתרון הגדול של הפקטורינג מבחינת הספקים הוא בעיקר דיווחי — מדובר בגיוס מימון ללא הגדלת מצבת ההתחייבויות של החברה, פעולה שמכונה בעגה העסקית מימון חוץ־מאזני. מבחינה חשבונאית, ככל שלא קיימת לגוף הפיננסי הקונה בפקטורינג המסורתי זכות חזרה (Recourse) לספק בגין כשל אשראי של החייב (הלקוח), למעט במקרה של סכסוך מסחרי, מתבצעת גריעה של הנכס הפיננסי (חוב הלקוח) ממאזן הספק.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן