רווח מדולל למניה

לצורך חישוב הרווח המדולל למניה, ישות תתאם את הרווח או את ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה האם, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות. מטרתו עקבית לזאת של הרווח הבסיסי למניה – לספק מידה של הזכויות של כל מניה רגילה בביצועי הישות – בהתחשב בהשפעת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הקיימות במחזור במהלך התקופה.

חומרים נוספים העוסקים ב-רווח מדולל למניה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן