שינוי מבני

תוכנית המתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה ואשר יש בה לשנות באופן מהותי אחד משני אלה:
א. את תכולת העסק המבוצע על ידי הישות; או
ב. את האופן שבו העסק מתנהל.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן