תוכניות להטבה מוגדרת

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שאינן תוכניות להפקדה מוגדרת.
בהתייחס לישויות המנהלות תוכניות, תוכניות הטבה לפרישה שלפיהן סכומים שישולמו כהטבות פרישה נקבעים על ידי שימוש בנוסחה, שבדרך כלל מבוססת על רווחי העובדים ו/או שנות השירות.

חומרים נוספים העוסקים ב-תוכניות להטבה מוגדרת
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן