תוכניות להפקדה מוגדרת

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת (קרן) מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם לקרן לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.
בהתייחס לישויות המנהלות תוכניות, להטבות פרישה תוכניות הטבה לפרישה שלפיהן סכומים שישולמו כהטבות פרישה נקבעים על ידי הפקדות לקרן יחד עם רווחי ההשקעה מהן.

חומרים נוספים העוסקים ב-תוכניות להפקדה מוגדרת
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן