תמלוג העל

סכום כספי שמשלם בעליו של נכס נפט מסוים והוא מחושב כשיעור מההכנסה ברוטו הנובעת מהנכס, שנקבע מראש ומועבר מבעלי הזכויות בנכס לבעלי התמלוג. במלים אחרות, תמלוגי־העל נגזרים במישרין משורת ההכנסות ברוטו הנובעות מהנכס ואינם מושפעים מההוצאות והעלויות הכרוכות בתהליך ההפקה. יתרה מזאת, תשלום תמלוגי־העל אינו מותנה ברווחיות הנובעת מהנכס והוא מובטח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן