תנאי הבשלה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, תנאי אשר יקבע אם הישות מקבלת את השירותים אשר מזכים את הצד שכנגד לקבל מזומן, נכסים אחרים או מכשירים הוניים של הישות, על-פי הסדר תשלום מבוסס מניות. תנאי הבשלה הוא תנאי שירות או תנאי ביצוע.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן