תשואת הדיבידנד

תשואת הדיבידנד היא שיעור תקבולי הדיבידנד במזומן שמקבל המשקיע במניה, יחסית למחיר המניה. הרציונל שמאחורי חישוב תשואת הדיבידנד, הוא שמנקודת ראות בעל מניות מן השורה בחברה, כאשר כל התנאים האחרים שווים, עדיף לכאורה, להשקיע במניה שתשואת הדיבידנד שלה גבוהה יותר, שכן היא מספקת למחזיקים “שירותי נזילות” בדמות תקבולי דיבידנד במזומן. עם זאת, יש לתת את הדעת לכך שתורת המימון המודרנית אינה מספקת תשובה חד משמעית לשאלה האם חברות שתשואת הדיבידנד שלהן גבוהה יותר, מייצרות למשקיעים בהן תשואה עודפת לאורך זמן. זאת ועוד, בניגוד לאיגרות חוב, בהן יודע המשקיע בדיוק מהם הסכומים שיקבל מהאיגרת ואת מועדי התשלום, בדיבידנד אין רמה כה גבוהה של ודאות לגבי העתיד.

חומרים נוספים העוסקים ב-תשואת הדיבידנד
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן