כל הפוסטים

ככה לא בונים איגוח (*)

לאור מלכודת מס הטמונה בו, אם לא יעשה שינוי בתזכיר חוק האיגוח שפורסם לאחרונה, הוא יהפוך להיות "אות מתה" בספר