ארכיון

״אובמה בשירות החשבונאות״

אחת ההתמודדויות הקשות של החשבונאות נוגעת לכשל הטמון בכך שנוח לחברות וליועציהן המשפטים לטעון שלא ניתן לבצע אומדן מהימן להתחייבות

הא-סימטריה של השריפה בדלק US

פירוש מוטעה של זהירות חשבונאית משמעותו הכרה בהכנסה טרם זמנה בהתאם לזהירות (prudence) החשבונאית, המכונה לעתים “שמרנות”, יש לפעול במצבים